Προκηρύξεις για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε τις προκηρύξεις για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών υποτρόφων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του  Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας