Πρόσκληση για συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος

Κατεβάστε την πρόσκληση για συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος με γνωστικό αντικείμενο: "Διασύνδεση Δικτύων και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν"