1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας AGROINNOECO στον Τομέα της Αγροδιατροφής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι εταίροι
του προγράμματος AGROINNOECO είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την
έναρξη του *1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας **AGROINNOECO* στον τομέα της
*Αγροδιατροφής*.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέες ομάδες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την επιχειρηματική τους
ιδέα μέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού *www**.**agroinnoeco**.**eu*
<http://www.agroinnoeco.eu> η *προθεσμία συμμετοχής είναι μέχρι
τις 13 
Δεκεμβρίου 2018, ώρα 23:59.*

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολογητών με εμπειρία
στον τομέα της Αγροδιατροφής και της επιχειρηματικότητας.

Οι 15 επικρατέστερες ομάδες θα κερδίσουν συμμετοχή σε ένα δομημένο
πρόγραμμα προ-επώασης (*pre**-**incubation*) και εξέλιξης της ιδέας τους
για 3 μήνες (Ιανουάριος 2019 έως Μάρτιος 2019) με στόχο ένα βιώσιμο και
ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για γρήγορη έξοδο στην αγορά.

Το δομημένο αυτό πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης περιλαμβάνει:

          Πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένων Study
Visits

·                Πρόγραμμα Mentoring - εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου

·      Συμμετοχή σε Networking events, Workshops και Meetups

·      B2B συναντήσεις στην 6η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνολογίας Patras IQ 2019*Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του Διαγωνισμού:*

*www.agroinnoeco.eu* <http://www.agroinnoeco.eu>