Κατάθεση Δικαιολογητικών για τις επιτυχόντες μετεγγραφής με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια

Ανακοίνωση

Οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για έγκριση μετεγγραφής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας και συμπεριλαμβάνονταν στους επιτυχόντες μετεγγραφής με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και στους επιτυχόντες χωρίς ποσοτικό περιορισμό λόγω φοιτούντος αδελφού παρακαλούνται να έλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή από 7-1-2019 έως 11-1-2019 προσκομίζοντας και τη βεβαίωση διαγραφής από το ΤΕΙ προέλευσης.

Από το Τμήμα