Ντεμίρης: εξετάσεις εργαστηρίων

Οι εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων  θα γίνουν από  7 έως  9 Ιανουαρίου 2020 και στις αντίστοιχες ώρες των εργαστηριακών μαθημάτων