Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Προς όσους οφείλουν Εργαστήριο Στατιστικῆς Επιχειρήσεων

1. Ο τρόπος συμμετοχῆς τῶν φοιτητῶν πρώην ΔΕ ΤΕΙ στὸ ἐργαστήριο Στατιστικῆς β'εξαμ. καὶ ἡ βαθμολόγησή γίνεται μέσῳ Εργασίας με ασκήσεις στὸ eclass.

στὸ https://eclass.upatras.gr/courses/MST159/ 

2. Βεβαιωθεῖτε ὄτι ἔχετε ἐγγραφῆ (ἄμεσα) και στο εργαστήριο και στὴν  ἀντίστοιχη Ὁμάδα πρώην ΔΕ ΤΕΙ τοῦ eclass.

3. Το ἐργαστήριο (Εναρξη 24/2/21 ) παρέχεται μέσῳ ZOOM κάθε Τετάρτη  16:00 , γιὰ τυχόν ἀπορίες, στὸ ἀκόλουθο LINK:

Topic: Ποσοτικές Μέθοδοι (ΔΕΤ) [και Στατιστική πρ.ΤΕΙ West]


https://upatras-gr.zoom.us/j/97045396295?pwd=Slk4NHpudmpyNUpONlI2R0NmN0hvUT09

Meeting ID: 970 4539 6295
Passcode: 790442

4. ΠΡΟΣΟΧΗ:  οἱ δηλώσεις μαθημάτων στό e-students ἀφοροῦν τὶς τυπικὲς διαδικασίες, γραμματειακῆς ὑφῆς, ποὺ ὀφείλετε νὰ ἀκολουθῆτε ὥστε νὰ ἔχετε δικαίωμα ἐξέτασης καὶ βαθμολόγησης καὶ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὶς ἐγγραφὲς σας στο eclass & τὸ ΖΟΟΜ.