Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΔΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ Αφορά το μάθημα ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ του πρωην ΕΠΔΟ 

(Είναι διαφορετικό του Διεθνεις Οικονομικές Σχέσεις)

Το eclass του μαθήματος είοναι https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA222/

Εχει αναρτηθερί ανακοίνωση για συμμετοχή στις εξετάσεις 21-9-21 στις εργασίες

ΠΑρακαλώ δηλώστε το οπωσδήποτε μέχρι 5-9-21

Το λίνκ εξέτασης θα ανρτηθεί εκει.

Ι. Μητρόπουλος

α/α Γ. Κακαρελίδης