Υποτροφίες για Μεταπτυχιακά

Παρακαλώ δείτε εδώ για υποτροφίες της Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el