Εγγραφή στο e-class

Παρακαλούνται οι Φοιτητές-τριες να εγγράφονται στην πλατφόρμα e-class για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει. Η εγγραφή δίνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων από πλευράς εκπαιδευτικού.