Διαλέξεις μαθήματος "Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεωρία)"

Στον πιο κάτω σύνδεσμο υπάρχουν οι διαλέξεις για το μάθημα:

Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεωρία)