Επαναληπτική εξέταση στο εργαστήριο Επιχειρησιακή Έρευνα και Ειδικά Θέματα στη Στατιστική

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστήριο Ειδικά Θέματα στη Στατιστική θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο ΣΤ στα Ηλιακά την Τετάρτη 6/2/2019 και ώρες 16:30-18:30 σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.

 

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστήριο Επιχειρησιακή Έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο ΣΤ στα Ηλιακά την Πέμπτη 7/2/2019 και ώρες 13:30-16:30 σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.

 

Ειρήνη Νικολοπούλου