Ντεμίρης Κ:Επαναληπτική εξέταση εργαστηρίου "Προγραμματισμός και διαχείριση επιχειρηματικών πόρων - ERP"

Οι φοιτητές που το μητρώο τους βρίσκεται στην επόμενη λίστα καλούνται την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 19:15 στο εργαστήριο ΔΕ-Γ για την επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου.

 

13363

13288

13140

13466

13454

13455

13156

13251

13359

13465

13300

13082

13301

13453

13500

10502

13358

13331