ΠΡΟΣΟΧΗ: Δήλωση βιβλίων στον Εύδοξο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από 10/4 έως 26/4/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Δήλωση των βιβλίων στον Εύδοξο θα γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ από 10/4 έως 26/4/2020 

 

Δεν θα δοθεί παράταση επειδή τα Συγγράμματα θα σταλούν ΔΩΡΕΑΝ στην διεύθυνση που θα δηλώσετε.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ