Διευκρίνηση για την Πρακτική Άσκηση κατά την διάρκεια της αναστολής

Σημαντική Διευκρίνηση

Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της αναστολής

Μετά από ερωτήματα φοιτητών για την ισχύ της Πρακτικής Άσκησης που κάποιοι πραγματοποίησαν κατά το χρόνο της αναστολής, διευκρινίζεται ότι σχετικά με το θέμα αυτό η Υ.Α. 59181/Ζ1 (ΦΕΚ/1935/Β/20.5.2020) στο άρθρο 4 αναφέρει:

«Τυχόν πρακτική άσκηση που έχει διεξαχθεί από φοιτητές σε οιονδήποτε φορέα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα κατά το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και έως 10.5.2020 δε δύναται να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματοποιηθείσας πρακτικής άσκησης».