Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Γνωστοποιείται, ότι οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν την Δήλωση Μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2020-2021 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας στην διεύθυνση https://e-students.teiwest.gr, από 03/04/2021 έως και 12/04/2021.

Με την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή από την Γραμματεία