Δηλώσεις συμμετοχής στην εξ'Αποστάσεως Εξέταση των Μαθημάτων

 

Οι φοιτητές, για να συμμετάσχουν στην εξεταστική του Ιουνίου και να εξεταστούν στα μαθήματα που θέλουν,  θα πρέπει να συνδεθούν στα αντίστοιχα μαθήματα στο eclass και να αναρτήσουν την δήλωση για συμμετοχή στην εξ' αποστάσεως εξέταση για κάθε μάθημα που τους ενδιαφέρει.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί μέχρι την Τετάρτη 9/6/2021.

 

Προσοχή:

Για να βρείτε το μάθημα στο eclass θα πρέπει: