Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

 Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε πληροφορίες για την πρακτική άσκηση με χρηματοσότηση από το ΕΣΠΑ