Λογοκλοπή

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

 

Οι σπουδαστές που εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να στέλνουν στον επιβλέποντα καθηγητή την εργασία τους σε μορφή έγγραφου του word( .doc), για να γίνεται έλεγχος για ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ.

Ως Λογοκλοπή νοείται η χρήση μέσα στην πτυχιακή εργασία, προτάσεων, ιδεών, ερευνών κλπ, χωρίς την αναφορά της πηγής αυτών των πληροφοριών.

Σημειωτέον ότι η Λογοκλοπή επιφέρει κυρώσεις στους φοιτητές που την διαπράττουν.