Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών
συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

 Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους του δικαιούχους φοιτητές, για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος
ακαδ. έτους, πραγματοποιείται με κατ΄οίκον διανομή αυτών