Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Κατευθύνσεις προγράμματος σπουδών του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Κατευθύνσεις προγράμματος σπουδών του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να επιλέξουν στο Ε' Εξάμηνο ποια κατεύθυνση θέλουν να ακολουθήσουν.

Οι Κατευθύνσεις είναι τρεις (3) και η επιλογή γίνεται με την έναρξη του Εξαμήνου  και την δήλωση των μαθημάτων.

Τα μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης μπορείτε να τα δείτε στους επόμενους συνδέσμους ή στο πρόγραμμα σπουδών που υπάρχει στο site www.ba.upatras.gr