ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΠΤΥΧΙΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία.

Αντίθετα όσοι από τα τμήματα πρώην ΤΕΙ Δυτικής ΕΛλάδας έχουν συμπεριληφθεί στις ορκωμοσίες 30/8/21 και προγενέστερα και δεν έχουν παραλάβει ακόμη τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών (Πάπυρος) λόγω  των συνθηκών Covid, μπορούν να  τα παραλάβουν ως εξής:

 

Α. Αυτοπρόσωπη παραλαβή (χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών) με γάντια και μάσκα

Οι ενδιαφερόμενοι  (χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών) μπορούν να παραλαμβάνουν τα πτυχία τους ως εξής:

 

                Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  Ωρα 10:00-12:00 από την Γραμματεία

 

Οι φοιτητές/τριες κατά την προσέλευσή τους στην Γραμματεία υποχρεούνται να φορούν γάντια και μάσκα

 

Β. Αποστολή στον ενδιαφερόμενο μέσω ταχυμεταφοράς

Οσοι δεν μπορούν να προσέλθουν μπορούν να αιτηθούν από 1/9/21 έως 30/9/21,  αποστολή των τίτλων στην διεύθυνση διαμονής σύμφωνα με τα κατωτέρω.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λάβετε υπ’ όψιν ότι η αποστολή γίνεται με δική σας ευθύνη και ο τίτλος ΔΕΝ επανεκδίδεται εάν για οιοδήποτε λόγο απωλεσθεί, καταστραφεί ή φθαρεί κατά την αποστολή του.

 

Η διαδικασία έχει ως εξής:

-   Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) με συνημμένα τα παρακάτω :

1. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ……………………….    (π.χ Φεβρουαρίου  2021).
Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)

2. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ