Επιχειρηματικού

Εργαστήριο που βρίσκεται στον Α' όροφο του κτιρίου του Επιχειρηματικού.

 

Εργαστήριο  Μ