Νέα ΣΔΟ

Εργαστήρια  του Τμήματος που βρίσκονται στον Α' όροφο του κτιρίου της Νέας Σ.Δ.Ο.

 

Εργαστήριο  ΔΕ-Α

Εργαστήριο  ΔΕ-Β

Εργαστήριο  ΔΕ-Γ