Ηλιακά

Εργαστήρια  του Τμήματος που βρίσκονται στον Α' όροφο του κτιρίου με τα Ηλιακά.

 

 

 

1. Εργαστήριο Α'
2. Εργαστήριο Δ'
3. Εργαστήριο Ε'
4. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Λήψης Αποφάσεων (Ε.Σ.Λ.Α)'
(
Εργαστήριο ΣΤ')