Θέση Πρακτικής στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχει μία θέση για πρακτική άσκηση με αντικείμενο θέματα επιχειρηματικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2613613521