Θέσεις Πρακτικής στην Περ. Δυτικης Ελλάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι διαθέτει 7 θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα:

Η πρακτική άσκηση αφορά τη συμμετοχή των σπουδαστών στη ψηφιοποίηση – οργάνωση φακέλων και αρχείων της Διεύθυνσης και στη γενικότερη διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις πληροφορικής.

 

Η πρακτική άσκηση αφορά τη διοικητική υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση του λογισμικού OFFICE, ειδικά word και excel.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Κωνσταντίνο Χ. Γιωτόπουλο στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.