Πρακτική στην ΔΕΗ

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης φοιτητών ΤΕΙ  για πρακτική άσκηση στα παρακάτω γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. : 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας και παρακαλούμε να ενημερωθούν οι φοιτητές.

  

Ιωάννα Θ. Γκανά

Υποτομεάρχης Υποστήριξης

ΔΕΗ Α.Ε/ΚΠΗΝΕ

Τηλ: 2610 451923