Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Text Size

Προσοχή Επεῖγον:(ενημερωση#1) Ἐγγραφὴ ΟΛΩΝ στὶς ὁμάδες Εργαστηρίων Στατιστικῆς ἑαρινοῦ Ἑξαμήνου.

Προσοχή  ἔχει προστεθῆ [ενημέρωση#1] στὴν ἀνακοίνωση γιά ὅλους τούς Φοιτητές ποὺ δηλώνουν στό ἐαρινό τό εργαστηριο Στατιστικῆς ἀνεξαρτήτως διδάσκοντος καὶ ὁμάδος, 

στό Eclass  https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/modules/announcements/?course=589158   

Εἰσαγωγὴ στὴν Στατιστικὴ τῶν Ἐπιχειρήσεων -ΓΚ (BA101S2-ST1L/GK)  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  course 589158

(ἐκεῖ μπαίνετε ΜΟΝΟ μέ τούς κωδικούς ποὺ ἔχετε ΕΣΕΙΣ στό e-class)

Ἀφορᾶ ὅλα τὰ ἑξάμηνα καὶ ὅλους  τοὐς φοιτητές ποὺ εἰσήχθησαν στό Τμῆμα τό ἀκαδ. ἔτος 2017-2018 (Πανελλήνιες , Μετεγραφέντες κτλ)

Οἰ ἐγγραφές γιά ὅλες τίς ὁμάδες τοῦ ἐργαστηρίου νὰ γίνουν ΑΜΕΣΑ μέσῳ ἐγγραφῆς στό eclass στίς ἀντίστοιχες ὁμάδες ποὺ ἔχετε κατανεμηθῆ στὴν ἀνακοίνωση. ὅπου περιγράφεται καί ὁ τρόπος ἐγγραφῆς στίς ἀντίστοιχες ὁμάδες. ἐκτὸς ἄν προβλέπεται ἀλλοιῶς.