Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Text Size

Διευκρινήσεις για το μάθημα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"

Κατά το τρέχον  ακαδημαϊκό εξάμηνο και συγκεκριμένα στο Ζ’ εξάμηνο, προσφέρεται το μάθημα  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», το οποίο μπορούν να το δηλώσουν φοιτητές/τριες από όλα τα εξάμηνα.

Το συγκεκριμένο 4ώρο μάθημα είναι Προαιρετικό, δίνει 6 πιστωτικές μονάδες (ICTS), οι οποίες θα προσμετρούνται στο Παράρτημα του Διπλώματος.

 Το μάθημα θα γίνεται κάθε  Πέμπτη 17:00-21:00 στον 1ο όροφο στην αίθουσα  ΚΕΣ 1.1

Η ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές/τριες:

α) στις βασικές έννοιες/σταθμούς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

β) στα επίσημα διεθνή κείμενα αυτών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις,

 γ) στα αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα καθώς επίσης

δ) στο να συνειδητοποιήσουν ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να μην κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής ευθύνης.

 

Επιπρόσθετα, μέσα από τη θεματολογία του μπορούν οι φοιτητές/τριες να αντλήσουν ενδιαφέροντα και σύγχρονα θέματα για την Πτυχιακή Εργασία τους.

Ήρα Αντωνοπούλου