Σελίδες Νέων Μαθημάτων

 

Μαθήματα Νέου Προγράμματος Σπουδών

 

Ανάπτυξη Αλγορίθμων-Δομημένος Προγραμματισμός - Γλώσσα C
Αρχές Επικοινωνιών και Νέες Τεχνολογίες
 
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
 
Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
Διεθνές Εμπόριο
Διοίκηση και Οργανωτική Συμπεριφορά
Διοίκηση Λειτουργιών
 
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Εισαγωγή στην Στατιστική Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Στατιστική (Εργαστήριο)
Εμπορικό δίκαιο
Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση
Επιχειρηματικά Δίκτυα
Εργατικό Δίκαιο
Έρευνα Αγοράς
 
Θεσμοί
 
Μακροοικονομική Ανάλυση
Marketing - CRM
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Μικροοικονομική Ανάλυση
 
Περιρρέουσα Νοημοσύνη και Διάχυτος Υπολογισμός
Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών πόρων - ERP
 
Οικονομικα Μαθηματικα
Οικονομική της Διοίκησης
Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
 
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Στατιστική Επιχειρήσεων - Ειδικά Θέματα
Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεωρία)
Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων (Εργαστήριο)
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Σχεδιασμός και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας/ επικοινωνιακή πολιτική
 
Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου
Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων
 
Υπολογιστική Νοημοσύνη
 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

Βρείτε εδώ τις Σελίδες Μαθημάτων του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών