ΔΗΜΟΣΙΟ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Καθηγητής : Ιωάννης Παναγόπουλος 

 

Περίγραμμα  Ύλης

Ερωτήσεις στο Δημόσιο Λογιστικό

Εισηγητική Έκθεση για Νόμο ΚΔ Λογιστικού

Βιβλιογραφία Δημόσιου Λογιστικού

Σημειώσεις Δημόσιου Λογιστικού.

 

Χρήσιμες Νομολογίες
4270-2014
N2362_271195_fek247

 

Υλη εξετάσεων
Ιουνίου 2016