Θέση Πρακτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχει μία θέση για πρακτική άσκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ Σπυράκη στο 6932428438