Πρόσκληση για την συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus μπορείτε να βρείτε στον επόμε σύνδεσμο

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/sms-smp_prosklisi_earino-2019-2020.pdf