Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Πρόσκληση για την συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus μπορείτε να βρείτε στον επόμε σύνδεσμο

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/sms-smp_prosklisi_earino-2019-2020.pdf