Ανακοίνωση για το προαιρετικό μάθημα «Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Όσοι φοιτητές παρακολουθούν το προαιρετικό μάθημα «Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα» και δεν το έχουν δηλώσει στη δήλωση μαθημάτων να προσέλθουν στη Γραμματεία για να το δηλώσουν.

Από τη Γραμματεία