Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Ανακοίνωση για το προαιρετικό μάθημα «Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Όσοι φοιτητές παρακολουθούν το προαιρετικό μάθημα «Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα» και δεν το έχουν δηλώσει στη δήλωση μαθημάτων να προσέλθουν στη Γραμματεία για να το δηλώσουν.

Από τη Γραμματεία

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!