T.E.I. of WESTERN GREECE

BUSINESS ADMINISTRATION, PATRAS

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για  αποφοίτους των Τμημάτων του πρώην
Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Ελλάδας θα  πραγματοποιηθεί στις

  
2 Aυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα   13:00 


   Μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από το Προπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών τους  κι έχουν λάβει βεβαίωση πτυχιούχου.

 Προσεχώς θα ανακοινωθούν οι αριθμοί μητρώων των πτυχιούχων  που θα λάβουν μέρος στην τελετή  ορκωμοσίας  και απονομής  πτυχίων.

Οι πτυχιούχοι που δεν παρευρέθησαν στις προηγούμενες ορκωμοσίες και θέλουν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία στις 2-8-2022 πρέπει να
στείλουν αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία μέχρι 11-7-2022 στη Γραμματεία.