Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μεταπτυχιακά

 

Ιστοσελίδες   Προγραμμάτων   Μεταπτυχιακών   Σπουδών  του  Τμήματος 

 

1.   "Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)":

http://manedu.upatras.gr/ 


 2. Ψηφιακή καινοτομία και Διοίκηση (Digital Innovation and Management)

http://dima.upatras.gr/

 

 

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!