Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Marketing ΣΤ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «MARKETING» ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Μάρκετινγκ - Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος ΜΕΥ 4   150,0 6,0
2 Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας / Επικοινωνιακή Πολιτική ΜΕ 4 1 150,0 6,0
3 Μεθοδολογία Έρευνας - Έρευνα Αγοράς ΜΕ 4 1 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΜΕ 3 2 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΕ 3 2 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   18 6 750,0 30,0

 

 

Μάρκετινγκ - Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος

Η έννοια της επωνυμίας (brand name), Βασικές έννοιες επωνυμίας, Επιλογή ονόματος της επωνυμίας, Επιλογή λογοτύπου, Κατοχύρωση επωνυμίας, Ο ρόλος του διαδικτύου στη διοίκηση της επωνυμίας, Διεθνείς επωνυμίες, Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διεθνών επωνυμιών, Στρατηγική τυποποίησης και στρατηγική προσαρμογής, Βασικοί κανόνες της διεθνούς διοίκησης επώνυμου προϊόντος, Ανάπτυξη και διατήρηση στο χρόνο ισχυρών επωνυμιών, Η θεωρία Προσανατολισμού στην Επωνυμία, Ανάπτυξη φιλοσοφίας επωνυμίας εντός της επιχείρησης, Ανάπτυξη και σχεδιασμός επιτυχημένων επωνυμιών.

 

Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας / Επικοινωνιακή Πολιτική

Μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαφημιστικά μέσα above the line and below the line, Media shops, χορηγία, Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης, Διαφήμιση και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεοντολογία της διαφημιστικής λειτουργίας, ταυτότητα και χαρακτηριστικά του κοινού στόχου και των διαφημιστικών μέσων, στόχοι στρατηγικής και προγραμματισμός των διαφημιστικών μέσων, είδη και μορφές της διαφημιστικής εκστρατείας, Προϋπολογισμός και αποσαφήνιση του διαφημιστικού κονδυλίου, Επιλογή και κόστος των διαφημιστικών μέσων, Στρατηγική μετάδοσης της εκστρατείας, Αγορά χώρου, χρόνου, δικαιωμάτων, Μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας.

 

Μεθοδολογία Έρευνας - Έρευνα Αγοράς

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας, βασικές αρχές έρευνας αγοράς, σχεδιασμός έρευνας, είδη ερευνών, πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ, ποσοτική και ποιοτική έρευνα αγοράς, σύγχρονοι τρόποι συλλογής δεδομένων, η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης στην έρευνα αγοράς, ανάπτυξη ερωτήσεων σε δημοσκοπήσεις (surveys), σχεδιασμός ερωτηματολογίου, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δημοσκοπήσεις, η έννοια και οι διαδικασίες της δειγματοληψίας, βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων, ειδικά θέματα έρευνας αγοράς.

 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ανάλυση των μεθόδων και τεχνικών που έχουν ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση της ροής των προϊόντων και υπηρεσιών, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει τους προμηθευτές, την παραγωγική διαδικασία και τα δίκτυα διανομής προς τους τελικού καταναλωτές. Θεωρία Αποθεμάτων (Καθορισμός του Γενικού Προβλήματος, Υποδείγματα Καθορισμένα και Πιθανολογικά, Εφαρμογές σε Η/Υ.

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Εισαγωγή στην e-Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Βασικές κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop), Ασφάλεια Συναλλαγών, Συμμετρική και ασύμμετρη κρυπτογραφία, Ψηφιακές υπογραφές, Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Εξατομίκευσης, Τεχνικές εξατομίκευσης, Συστήματα Συστάσεων, Αλγόριθμοι και τεχνικές, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Ηλεκτρονικές κάρτες και έξυπνες κάρτες (smart cards), Ηλεκτρονικές επιταγές (e-checking), Ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωμών, Αξιολόγηση του e-Επιχειρείν, e-Banking, e-work. Υλοποίηση Εφαρμογών e-Επιχειρείν και e-Εμπορίου, Εργαλεία ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων e-επιχειρείν και e-εμπορίου (εμπορικά και ανοικτού κώδικα), Δικτυακοί τόποι ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων e-επιχειρείν και e-εμπορίου, Γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία συστημάτων e-επιχειρείν και e-εμπορίου.

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!