Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Τα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής:

 • Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του τμήματος, τα οποία διδάσκονται κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, έξι μαθήματα ανά εξάμηνο.
 • Είκοσι επτά (27) μαθήματα των τριών κατευθύνσεων του τμήματος (εννιά μαθήματα ανά κατεύθυνση), τα οποία διδάσκονται κατά τα τρία τελευταία εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο από τα Ε, ΣΤ και Ζ διδάσκονται εννιά μαθήματα, τρία μαθήματα ανά κατεύθυνση. Κάθε φοιτητής παρακολουθεί σε καθένα από τα εξάμηνα αυτά υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα της κατεύθυνσής του και δύο επιπλέον μαθήματα που επιλέγει από τις άλλες δύο κατευθύνσεις.

Αναλυτικά, τα πενήντα ένα (51) μαθήματα του τμήματος παρουσιάζονται στις παρακάτω σελίδες ανά εξάμηνο:

Επιπλέον, στο 5ο εξάμηνο σπουδών συμπεριλαμβάνεται το προαιρετικό μάθημα «Ξένη Γλώσσα - Ορολογία», Μάθημα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), το οποίο έχει μόνο θεωρητικό μέρος, με 4 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, και δεν παρέχει Διδακτικές Μονάδες στους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν ούτε και θα λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.

Τα εν λόγω μαθήματα είναι συμβατά με Προγράμματα Σπουδών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, τα οποία αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή κάθε μαθήματος.

Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα

Σύμφωνα με το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων», δεν προβλέπεται σχέση Προαπαιτούμενων - Εξαρτώμενων μαθημάτων.

Απαιτούμενα Μαθήματα Ειδικότητας για Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με το προτεινόμενο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, για να αποκτήσουν οι φοιτητές - φοιτήτριες το δικαίωμα έναρξης Πρακτικής τους Άσκησης απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα ακόλουθα Μαθήματα Ειδικότητας ανά κατεύθυνση:

Α. Κατεύθυνση «Διοίκησης Επιχειρήσεων»

 1. Επιχειρησιακή Έρευνα
 2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 3. Διοίκηση Λειτουργιών
 4. Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 5. Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου
 6. Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά θέματα
 7. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 8. Στρατηγική Επιχειρήσεων
 9. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Β. Κατεύθυνση «Marketing»

 1. Επιχειρησιακή Έρευνα
 2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 3. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
 4. Συμπεριφορά Καταναλωτή
 5. Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας / Επικοινωνιακή Πολιτική
 6. Μεθοδολογία Έρευνας - Έρευνα Αγοράς
 7. Στρατηγικό Μάρκετινγκ
 8. Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
 9. Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο - Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (e-CRM)

Γ. Κατεύθυνση «Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων»

 1. Επιχειρησιακή Έρευνα
 2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 3. Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet
 4. Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων
 5. Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 6. Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού
 7. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 8. Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP
 9. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

 

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!