Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων Ε Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Διοίκηση Λειτουργιών ΜΕ 3 2 150,0 6,0
2 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 2 150,0 6,0
3 Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου ΜΕ 3 2 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΕ 3 2 150,0 6,0

   

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «MARKETING»
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΜΕΥ 4   150,0 6,0

 

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  E ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   16 8 750,0 30,0

 

Διοίκηση Λειτουργιών

Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών, Ορισμός της Διοίκησης Λειτουργιών, Οι λειτουργίες στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, Διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών, O Στρατηγικός ρόλος της Διοίκησης Λειτουργιών στο παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον, Προβλέψεις Ζήτησης, Επιλογή Τοποθεσίας Εγκατάστασης, Στρατηγική Επιλογή Διεργασιών και Χωροταξίας, Σχεδιασμός Παραγωγικής Δυναμικότητας, Προσδιοριστική και Πιθανοθεωρητική διαχείριση αποθεμάτων, Συστήματα JIT, Ανταγωνισμός με βάση το χρόνο.

 

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Είδη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Περιβάλλον Αποφάσεων, (Συνθήκες Βεβαιότητας, Αβεβαιότητας, Κινδύνου), Ορθολογική Προσέγγιση στη Λήψη Αποφάσεων, Μέθοδοι Δημιουργικής Σκέψης (Καταιγισμός Ιδεών, Μέθοδος Delphi, Αναλογίες κλπ.), Συναρτήσεις Ευημερία - Χρησιμότητας, Προσέγγιση Bayes, Ποιοτικές Μέθοδοι (Δένδρα Αποφάσεων, Πίνακες Αποφάσεων, Διαγράμματα Ακολουθίας Γεγονότων, Αναλυτική Ιεραρχική Μέθοδος), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου

Εισαγωγή στις Μεθόδους Πρόβλεψης, Κλασσικά Υποδείγματα Χρονολογικών Σειρών, Προσέγγιση Γραμμικών Τάσεων βάσει της Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων, Εποχιακή Μεταβλητότητα, Εκθετική Εξομάλυνση, Μέθοδοι: Box - Jenkins, GAF (Generalized Filtering), Οικονομετρικά Υποδείγματα, Εφαρμογές σε H/Y.

 

Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένη ανάλυση και σχεδιασμός λογισμικού: Εισαγωγικές έννοιες. Διαγράμματα ροής. Σύμβολα διαγραμμάτων ροής. Χαρακτηριστικά διαγραμμάτων ροής. Είδη διαγραμμάτων ροής. Διαγράμματα ροής δεδομένων. Δομικά στοιχεία. Σύνταξη. Συνηθισμένα λάθη. Πολυεπίπεδη ανάλυση. Ροή εργασίας. Διαγράμματα ανάθεσης διαδικασιών. Δομικά στοιχεία. Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός. Κλάση και κληρονομικότητα. Αντικείμενο και στιγμιότυπο. Unified Modelling Language (UML). Τύποι διαγραμμάτων. Διαγράμματα κλάσεων. Σχέσεις κλάσεων. Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης. Σχέσεις. Διαγράμματα ακολουθίας, Διαγράμματα καταστάσεων. Διαγράμματα δραστηριοτήτων. Σχεδιασμός διαλογικών εφαρμογών με βάση τα σενάρια χρήσης τους: η μεθοδολογία ICONIX. Δομή της μεθοδολογίας. Ανάλυση απαιτήσεων. Αρχικός σχεδιασμός. Σχεδιασμός του συστήματος. Εφαρμογή.

 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Ανάλυση της ζήτησης υπηρεσιών. Κατανόηση των προσδοκιών και αντιλήψεων των καταναλωτών υπηρεσιών μέσω της έρευνας μάρκετινγκ. Σχεδιασμός και τοποθέτηση υπηρεσίας. Ο ρόλος των υπαλλήλων και των καταναλωτών στη δημιουργία και παράδοση της υπηρεσίας. Ο ρόλος της προώθησης. Το κόστος της ποιότητας. Η απόδοση της ποιότητας. Εσωτερικό μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ των σχέσεων. Μελέτη περιπτώσεων.

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!