Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Marketing Ε Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «MARKETING» Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις ΜΕ 4 1 150,0 6,0
2 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΜΕΥ 4   150,0 6,0
3 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΜΕ 4 1 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΜΕ 3 2 150,0 6,0

  

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΕ 3 2 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   18 6 750,0 30,0

 

 

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

Έννοια, στόχοι και εξέλιξη της διαφήμισης. Η ένταξη της διαφήμισης στο χώρο του Μάρκετινγκ. Ο ρόλος και η σημασία της έρευνας στον σχεδιασμό και στην οργάνωση των διαφημιστικών προτάσεων. Άντληση πληροφοριών Μάρκετινγκ για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργικού, διαφημιστικών μέσων. Η επίδραση της διαφήμισης στο κόστος των αγαθών, στην αξία των προϊόντων, στην οικονομία μιας χώρας, στον κοινωνικό τομέα Στάδια επενέργειας της διαφήμισης. Τα υπέρ και τα κατά της διαφήμισης. Διαφημιστικές επιχειρήσεις, τμήματα και μέθοδοι οργάνωσης τους. Στόχοι Μάρκετινγκ και Διαφημιστικοί στόχοι. Στρατηγική διαφημιστικού μηνύματος. Δημιουργικές προσεγγίσεις στην διαφήμιση. Έλεγχος δημιουργικής ιδέας. Παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων. Προγραμματισμός μέσων. Καθορισμός και κατανομή διαφημιστικού προϋπολογισμού. Γενικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων. Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων. Τεχνικές, μέσα και εφαρμογές Δημοσίων Σχέσεων. Το επάγγελμα του συμβούλου των Δ.Σ. Η Πρακτική των Δ.Σ. (οργάνωση, σχεδιασμός συνεδρίων, δελτία τύπου, πρόσκληση, διεθνείς παρουσιάσεις κ.ά.). Δημοσιογραφική έρευνα. Χρήση μέσων ενημέρωσης. Η κοινή γνώμη, η επικοινωνία.

 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Ανάλυση της ζήτησης υπηρεσιών. Κατανόηση των προσδοκιών και αντιλήψεων των καταναλωτών υπηρεσιών μέσω της έρευνας μάρκετινγκ. Σχεδιασμός και τοποθέτηση υπηρεσίας. Ο ρόλος των υπαλλήλων και των καταναλωτών στη δημιουργία και παράδοση της υπηρεσίας. Ο ρόλος της προώθησης. Το κόστος της ποιότητας. Η απόδοση της ποιότητας. Εσωτερικό μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ των σχέσεων. Μελέτη περιπτώσεων.

 

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Η διαδικασία λήψεως καταναλωτικών αποφάσεων. Η ψυχολογία της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Υποκίνηση και καταναλωτική συμπεριφορά. Προσωπικότητα και καταναλωτική συμπεριφορά. Δομή και διαχείριση των στάσεων του καταναλωτή. Τα οικονομικά της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η δομή των ατομικών προτιμήσεων. Η ατομική ζήτηση και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Το κοινωνικό περιβάλλον της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ομάδες αναφοράς και συμπεριφορά καταναλωτή. Πολιτισμικές και κοινωνικές επιδράσεις στην συμπεριφορά καταναλωτή. Η ετερογένεια καταναλωτικών προτιμήσεων και συμπεριφορών. Αρχές και μέθοδοι τμηματοποίησης καταναλωτικών αγορών. Η σύγχρονη ανάλυση της επιλογής του καταναλωτή. Ο καταναλωτής και τα χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. Η σύγχρονη ανάλυση των αντιλήψεων των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες. Ο καταναλωτής έναντι της καινοτομίας. Θέματα προστασίας του καταναλωτή. Ειδικά θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή.

 

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Είδη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Περιβάλλον Αποφάσεων, (Συνθήκες Βεβαιότητας, Αβεβαιότητας, Κινδύνου), Ορθολογική Προσέγγιση στη Λήψη Αποφάσεων, Μέθοδοι Δημιουργικής Σκέψης (Καταιγισμός Ιδεών, Μέθοδος Delphi, Αναλογίες κλπ.), Συναρτήσεις Ευημερία - Χρησιμότητας, Προσέγγιση Bayes, Ποιοτικές Μέθοδοι (Δένδρα Αποφάσεων, Πίνακες Αποφάσεων, Διαγράμματα Ακολουθίας Γεγονότων, Αναλυτική Ιεραρχική Μέθοδος), Εφαρμογές σε H/Y.

 

Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένη ανάλυση και σχεδιασμός λογισμικού: Εισαγωγικές έννοιες. Διαγράμματα ροής. Σύμβολα διαγραμμάτων ροής. Χαρακτηριστικά διαγραμμάτων ροής. Είδη διαγραμμάτων ροής. Διαγράμματα ροής δεδομένων. Δομικά στοιχεία. Σύνταξη. Συνηθισμένα λάθη. Πολυεπίπεδη ανάλυση. Ροή εργασίας. Διαγράμματα ανάθεσης διαδικασιών. Δομικά στοιχεία. Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός. Κλάση και κληρονομικότητα. Αντικείμενο και στιγμιότυπο. Unified Modelling Language (UML). Τύποι διαγραμμάτων. Διαγράμματα κλάσεων. Σχέσεις κλάσεων. Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης. Σχέσεις. Διαγράμματα ακολουθίας, Διαγράμματα καταστάσεων. Διαγράμματα δραστηριοτήτων. Σχεδιασμός διαλογικών εφαρμογών με βάση τα σενάρια χρήσης τους: η μεθοδολογία ICONIX. Δομή της μεθοδολογίας. Ανάλυση απαιτήσεων. Αρχικός σχεδιασμός. Σχεδιασμός του συστήματος. Εφαρμογή.

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!