Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Text Size

Πρακτική στην Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική τράπεζα ενδιαφέρεται να απασχολήσει άτομα για πρακτική άσκηση.

Πληροφορίες στην γραμματεία