Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Πίνακας επιτυχόντων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
 
Ο πίνακας των φοιτητών που έγιναν δεκτοί για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
 
Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασής τους.