Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Βαθμολογία του μαθήματος Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) του μαθήματος Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, οι βαθμοί της εξέτασης της περιόδου Σεπτεμβρίου 2019.