Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Εργασία στο Μάθημα Θεωρίας: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Στο πλαίσιο του μαθήματος θεωρίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας αλλάζει, για διευκόλυνση των φοιτητών 

Νέα καταληκτική ημερομηνία η Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020.

 

Ο διδάσκων

 

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος