Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Εργαστήριο Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (εργαστήριο) παρακαλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο e-class του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διεύθυνση είναι 

https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA115/

 

Οι διδάσκουσες,

Βάσιου Γεωργία, Νικολοπούλου Ειρήνη