Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Νέα links για Διαχείριση Έργων και Στρατηγική Επιχειρήσεων

Για Στρατιγική Επιχειρήσεων

Το νέο link είναι :

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kotsakis/DFSFMZMU

 

Για Διαχείριση Έργων

Το νέο Link είναι:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kotsakis/VO1KP90X
 
 
Για την συμβουλευτική των δύο μαθημάτων

Κάθε Παρασκευή Συμβουλευτική για τα μαθήματα Στρατηγική Επιχειρήσεων (10:00) και Διαχείριση Έργων (09:00)

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kotsakis/LO2MN66G