Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Εξέταση Μαθήματων "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP" και "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης"

Καλούνται οι φοιτητές /τριες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης" και "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP" στην εξεταστική του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μέσω των εργασιών του eclass του κάθε μαθήματος μια Υπεύθυνη Δήλωση ως εξής:

  1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξ΄ αποστάσεως διαδικασία εξέτασης, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις.
  2. Όσοι επιθυμούν να εξετασθούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξ΄ αποστάσεως διαδικασία εξέτασης, να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση Αδυναμίας Συμμετοχής στις εξετάσεις.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ: 20/01/2021

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!