Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Εξέταση Μαθήματος "Υπολογιστική Νοημοσύνη" της πρώην ΕΠΔΟ

Για την εξέταση του μαθήματος Υπολογιστική Νοημοσύνη, όσοι έχουν συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος να μπουν στο κάτωθι link του ΖΟΟΜ

https://upatras-gr.zoom.us/j/94158792212?pwd=bko4VWRVbStzeHFENng2Y3NNRGtyUT09

Η εξέταση λόγω περιορισμένου αριθμού φοιτητών είναι προφορική.

Ο διδάσκων 

Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!